top of page
GB3A4899 kopya.jpg

Eylem Yanardağoğlu Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. 1997 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. ODTÜ Sosyoloji bölümündeki yüksek lisansından sonra City, Londra Üniversitesi’nde Uluslararası Gazetecilik programında yüksek lisans yaptı. Doktorasını aynı üniversitede Sosyoloji bölümünde tamamladı.2011 yılında TÜBİTAK yurtdışı araştırma bursiyeri olarak Londra Westminster Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. 2013 yılında Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümüne katıldı, 2014-2018 yılları arasında İletişim Fakültesi dekan yardımcılığı görevini yürüttü. 2019 Ağustos ayından bu yana yeni Medya Bölüm Başkanlığ’nı yürütmektedir. Uluslararası iletişim, gazetecilik, dijital yurttaşlık  ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Ayrıca Yunanistan  Avrupa ve Dış Politika Vakfı'nın (ELIAMEP) 2020 yılında oluşturulan Türkiye Programı’nda araştırmacı akademisyen

olarak yer almaktadır. Eylem Yanardağoğlu, yeni medyaya giriş, iletişim ve yeni medya kuramları ve medyada güncel konular üzerine lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde dersler vermektedir.  Ulusötesi televizyon formatları, gazetecilik, uluslararası haber ağları, dijital yurttaşlık ve dijital okuryazarlık akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

TR: Hakkımda

Eğitim

2003 - 2008

Doktora

Sosyoloji, City, Londra Üniversitesi, İngiltere

1999 - 2000

Yüksek Lisans

Uluslararası Gazetecilik, City, Londra Üniversitesi, İngiltere

1997 - 1999

Yüksek Lisans

Sosyoloji, ODTÜ, Ankara, Turkey

1993-1997

Lisans

Gazetecilik, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye

TR: Deneyimlerim

Yüksek Lisans Tezleri

 • Üniversite Kütüphaneciliğinde Mobil Teknolojilerin Kullanımı

 •  Modern Müzecilik ve Yeni Medya Araçlarının Kullanımı

 • Propaganda ve Sosyal Medya- Arap Baharı Örneği

 • Sosyal medya ve iki aşamalı akış teorisi bağlamında Tunus örneği

 • Haber odalarının yeni medyada uyum sağlaması önündeki engeller

 • Türkiye’de Televizyon Dizilerinde Yakınsama Ve Dijital Platformlar

 • Eğitimli Kişilerin Yeni Medya’daki haberlere Yaklaşımı: Medya Okuryazarlığı

 • Sağlık İletişiminde Güven faktörü: Kullanıcıların haber Sitelerini Kullanımı

TR: Metin

Doktora Tezleri

 • Dijital Medya’da yeni gelir modelleri (devam ediyor)

TR: Metin

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Yanardağoğlu, E (2020b) “I stopped reading newspapers because of the internet!”: News

consumption behaviour of youth in Greece and Turkey” Journal of Digital Media and Policy. Published Fastrack. DOI https://doi.org/10.1386/jdmp_00029_1

2- Yanardagoglu, E (2020a) “Just the way my generation reads the news”: News

Consumption habits of youth in Turkey and the UK, Global Media and Communication, Sage . Published Fastrack . DOI: 10.1177/1742766520979729

3- Yanardağoğlu, E (2017). Citizenship, media and activism in Turkey during Gezi Park protests. Interactions: Studies in Communication & Culture, 8, 2, 133-150

4- Alankuş, S and Yanardağoğlu, E (2016) "Seesaw in Turkey's Popular Global TV Exports: Toward a More Complex Understanding of Distribution", International Journal of Communication, 10, 3615-3631. [Online] Available at: http://ijoc.org

5- Yanardağoğlu, E (2015) “Yeni Medya ve Kullanıcı Türevli İçerik: Dokuz8haber Sitesi Örneğinde Yurttaş Gazeteciliği Üzerine Etnografik Bir İnceleme” [New media and user generated content: An ethnography on Dokuz8 News site as an example of citizen journalism], Folklor/Edebiyat, 83, 251-269

6- Yanardagoglu, E and Karam, I. (2013) "The fever that hit Arab satellite Television:

Audience perceptions of the Turkish TV series”. Identities: Global Studies in Culture and

Power, 20:5, 561-579. http://dx.doi.org/10.1080/1070289X.2013.823089

TR: Metin

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan
bildiriler

1- Yanardağoğlu, E (2013a) “Küresel Haber Ağlarında Haber Üretim Sürecinin Dönüşümü:

BBC Dünya Servisi Türkçe Bölümü Örneği”, 1. Uluslararası Medya Çalışmaları

Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi.

2- Yanardağoğlu, E (2013b) “Elusive Citizenship:Media, Minorities and Freedom of

Communication in Turkey in the Last Decade”, Oxford Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları

Merkezi St Antony Koleji Seminer dizisi, (21 Mayıs 2012), İleti-ş-im, Aralık, Sayı 19.

TR: Metin

Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Yanardağoğlu, E (2021) The Transformation of the Media System in Turkey: Citizenship,

Communication and Convergence. London:Palgrave (kitap)

2. Yanardağoğlu, E and Eldaş Baş, D (2020) Survival in the New Communicative Sphere: Is

Media Literacy the Remedy?”, in Erbaysal Filibeli, T. (Eds.). (2020). Information

Nightmare: Fake News, Manipulation and Post-Truth Politics in the Digital Age. Bern, Switzerland: Peter Lang.

3. Yanardağoğlu E., Turhallı N. (2020) From TRT to Netflix: Implications of Convergence for Television Dramas in Turkey. In: Kaptan Y., Algan E. (eds) Television in Turkey. Palgrave Macmillan, Cham, pp. 189-204. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46051-8_10

4. Yanardağoğlu, E (2019) “The Media and Media Policy”, in Özerdem, Alp. And Whiting Matthew. (eds.) The Routledge Handbook of Turkish Politics. London: Routledge.

5. Yanardağoğlu, E (2018) “Communication as Political Action: Gezi Park and Online Content Producers”, in Murat Akser and Victoria McCollum (eds.) Alternative Media in Turkey: Sustainability,Activism and Resistence. London: Rowman and Littlefield.

6. Yanardağoğlu, E and Tılıç, L. D (2014) Foreign Correspondents in Turkey, in Terzis, G. (ed.), Mapping Foreign Correspondence in European Countries, London: Routledge

7. Yanardağoğlu, E (2014b) “ TV Series and the City: Istanbul as a market for Local Dreams and Transnational Fantasies”, in Dilek Koçak and Orhan Kemal Koçak (eds.) Whose City Is That? Culture, Design, Spectacle and Capital in Istanbul. New Castle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

8. Yanardagoglu, E. (2014c) ‘Maintenance of cultural identity in ‘fragile’ communities: The Greek Orthodox Minority media in Turkey’. In: Lytra, V. (ed) When Greek Meets Turk. London: Ashgate.

9. Yanardagoglu, E. (2009) ‘Maintaining old traditions of media diversity in Europe: the non-Muslim minority media in Turkey’. In: Charles, A. (ed) Media in the Enlarged Europe. Bristol: Intellect.

TR: Metin

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Yanardağoğlu, E. (2014a ) “Uluslararası İletişim ve Kamu Diplomasisi: BBC Dünya Servisi

HaberMerkezi Örneği”. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı, 38 Bahar (14). S. 115-131.

2- Yanardağoğlu, E (2014b) “ Covering Turkey: The Dilemmas of Foreign Corespondents

between the Desk and the Field”. İleti-ş-im. Sayı. 20, Haziran. S. 99-116.

3- Yanardağoğlu, E (2014c) “Changing Practices in International Broadcasting: the BBC World

Service Example”. İlef Dergisi, Sayı.1, Bahar. S.11-31.

TR: Metin

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

Yanardagoglu, E (2010) ‘İstanbul’daki gayri-Müslim Cemaat Gazetelerinin Tarihsel gelişimi,
Dönüşümü ve Günümüzdeki Toplumsal İşlevleri’, İstanbul Üniversitesi, Tercüman-ı Ahval’in
150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu, Istanbul Üniversitesi Yayınları. (tezden)

TR: Metin

Diğer Yayınlar

Yanardagoglu, E. (2011) [Kitap incelemesi, Nationalism in the Troubled Triangle:Cyprus, Greece

and Turkey]. Ethnic and Racial Studies, Vol. 34, No.3, March.

Yanardagoglu, E. (2005) [Kitap incelemesi, Balkan Identities: Nation and Memory]. Ethnic and

Racial Studies, Vol. 28, No.2, March.

Yanardağoğlu, E. Ve Yalkın, Ç. (2015) “Tüketim ve Yeni Medya: Reklamlarda Eski- Yeni Medya

Yakınsaması (Convergence)” içinde B. Sabuncuoğlu-Peksevgen, S. Tüzün Ateşalp, A. Binay-

Kurultay (der.) Kavramdan Pratiğe medya ve Tüketim: Istanbul: Libra Yayıncılık.

TR: Metin

Projeler

 • Sabancı Üniversitesi, doktora sonrası araştırmacı- 6. Çerçeve Programı Eurosphere başlıklı uluslararası araştırmada proje sorumlusu. (Haziran 2008-Ağustos 2009)

 • TÜBİTAK- yurtdışı araştırma projesi bursiyeri- BBC Dünya Servisi’nde haber üretim süreci başlıklı araştırma (2010)

 • Kadir Has Üniversitesi BAP Projesi ve F. Ebert Vakfı (Haber Odalarının Dijitalleşmesi, 2016&2021)

TR: Metin

İdari Görevler

 • Kadir Has Üniversitesi, Yeni Medya Bölüm Başkanı (devam ediyor)

 • Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekan yardımcısı (2014-2018)

 • Kadir Has Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyesi (2015-2018)

TR: Metin

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

ECREA
ESA
IAMCR

TR: Metin
bottom of page